Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir cilvēks. Mūsu darbība ietekmē daudzu cilvēku dzīves. Tas attiecas ne tikai uz mūsu darbiniekiem, bet arī uz mūsu klientiem un to darbiniekiem. Mēs gribam, lai mūsu darbinieki jūt, ka mums ir svarīgi ne tikai tas, ko mūsu darbinieki mums spēj dot, bet arī tas, ko mēs spējam dot mūsu darbiniekiem. Mēs gribam, lai mūsu klienti un viņu darbinieki jūt un redz individuālu attieksmi un to kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu.