AKVE pozicionē sevi tirgū kā augstākā līmeņa uzkopšanas kompāniju, klientiem kuri gatavi maksāt nedaudz vairāk par nevainojamu servisu, bezkompromisa tīrību un individuālu attieksmi. Mēs neesam lētākie, bet viennozīmīgi esam vieni no labākajiem un apliecinājums tam ir fakts, ka mūsu klienti ir labi zināmas starptautiskas kompānijas un vietējie uzņēmumi.

Pie mums strādā labākie nozares speciālisti un čaklākie darbinieki. Mēs apzināmies, ka tieši darbinieki un viņu attieksme pret darbu un klientiem ir noteicošais faktors augstākās kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanai, un tādēļ veicam ļoti rūpīgu personāla atlasi un apmācību, kā arī nodrošinām saviem darbiniekiem labākus darba apstākļus un atalgojumu nekā vidēji nozarē.

Mēs ievērojam spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz darba drošības normām, legālu nodarbinātību un nodokļu likumdošanu. Un mūsu klienti to novērtē, jo daudzi no šiem klientiem ir labi pazīstami uzņēmumi, kuri nevar atļauties būt saistīti ar apšaubāmas reputācijas apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Esam vietējas izcelsmes uzņēmums bez ārvalstu kapitāla dalības un sadarbojoties ar mums jūs netieši atbalstāt Latvijas tautsaimniecību un tātad zināmā mērā netieši arī savu un visu Latvijas iedzīvotāju labklājību.

Mēs nekonkurējam ar uzņēmumiem, kuri piedāvā lētākos uzkopšanas pakalpojumus tirgū un nepiedalāmies konkursos, kur pakalpojumu sniedzēja izvēles galvenais kritērijs ir lētākais piedāvājums, jo apzināmies ka augstākā kvalitāte un zemākā cena šajā nozarē nav savienojami jēdzieni. Iemesls tam ir fakts, ka pakalpojuma cena ir tieši saistīta ar personāla atalgojumu. Nepienācīgi atalgots vai nelegāli nodarbināts personāls nav motivēts nodrošināt augstāko kvalitāti.

Esam uzņēmums, kuram prioritāte ir nevis klientu skaits un apjoms, bet gan neliels klientu loks, kuriem tiek nodrošināta augstākā līmeņa kvalitātes pakalpojumi un individuāla apkalpošana.