Mēs nekonkurējam ar uzņēmumiem, kuri piedāvā lētākos pakalpojumus tirgū un nepiedalāmies konkursos, kur galvenais kritērijs ir lētākais piedāvājums. Iemesls tam ir fakts, ka pakalpojuma cena ir tieši saistīta ar personāla atalgojumu. Nepienācīgi atalgots vai nelegāli nodarbināts personāls nav motivēts nodrošināt augstāko kvalitāti.