Mūsu uzmanības centrā vienmēr ir cilvēks. Mūsu darbība ietekmē daudzu cilvēku dzīves. Tas attiecas ne tikai uz mūsu darbiniekiem, bet arī uz mūsu klientiem un to darbiniekiem. Mēs gribam, lai mūsu darbinieki jūt, ka mums ir svarīgi ne tikai tas, ko mūsu darbinieki mums spēj dot, bet arī tas, ko mēs spējam dot mūsu darbiniekiem. Mēs gribam, lai mūsu klienti un viņu darbinieki jūt un redz individuālu attieksmi un to kā mūsu darbs ietekmē katra atsevišķa cilvēka labsajūtu.

Mēs zinām, ka tikai kvalitāte spēj nodrošināt uzņēmuma veiksmīgu attīstību ilgtermiņā, jo kvalitāte ir tas, ko klienti sagaida, redz un novērtē. Mūsu uzņēmums un katrs mūsu darbinieks apzinās, ka tieši kvalitāte ir tas, ko mēs pārdodam – kvalitāte ir mūsu produkts. Mūsu uzņēmumā kvalitāte ir viena no svarīgākajām vērtībām un mēs nodrošinām tās ievērošanu visos uzņēmuma līmeņos un visos darbības aspektos.

Mūsuprāt, svarīga vērtība veiksmīgai sadarbībai ir abpusēja lojalitāte. Tāpat kā mūsu uzņēmums, katrs mūsu darbinieks ir lojāls pret mūsu klientiem un, savukārt, mēs kā uzņēmums esam lojāli pret mūsu darbiniekiem. Tāpat mēs sagaidām, ka arī mūsu darbinieki un mūsu klienti ir lojāli pret mūsu uzņēmumu.

Mēs ticam, ka šīs trīs vērtības ir pamatā jebkurai veiksmīgai sadarbībai jebkurā jomā un visos līmeņos( gan attiecībās ar klientiem, gan iekšējās savstarpējās uzņēmuma darbinieku attiecībās). Savā darbībā mēs ievērojam godīguma augstākos standartus, ētikas un taisnīguma principus no visiem viedokļiem. Mēs ticam, ka bez šīs pamatvērtības nav iespējams pilnībā sasniegt un īstenot arī visas pārējās uzņēmuma vērtības.

Sniedzot savus pakalpojumus, mēs izturamies ar atbildību pret mums uzticētajiem pienākumiem un katrs mūsu darbinieks ar atbildību izturas pret tam uzticētajiem ikdienas darbiem un pienākumiem. Tāpat mēs sagaidām, ka mūsu klienti ar atbildību izturēsies pret mūsu darbu.

Mūsu darbības viens no svarīgiem aspektiem un līdz ar to arī viena no mūsu vērtībām ir konfidencialitāte. Mūsu klienti uzticot mums savu uzņēmumu vai privāto īpašumu uztic mums piekļuvi savam īpašumam un, zināmā mērā, arī savu drošību, tāpēc viena no pamatvērtībām, kuru vienmēr ievēro mūsu darbinieki – konfidencialitāte un mūsu klientu drošība.